Oświadczenie majątkowe pani dyrektor  Marii Kotlińskiej 

znajduje się na stronie www.bip.mogilno.pl