Obecna Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie działa od października 1945 roku. W ciągu tych lat biblioteka zmieniała swój status, strukturę organizacyjną. W 1990 r. została przyjęta przez samorząd gminny i aktualnie jest instytucją kultury finansowaną z budżetu gminy.

Miejska Biblioteka Publiczna działa na podstawie statutu zatwierdzonego Uchwałą nr XXXI/260/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 lipca 2005 r.

Od stycznia 2003 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr VI/31/ 2003 z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia przez MBP w Mogilnie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mogileńskiego biblioteka współtworzy sieć bibliotek publicznych powiatu mogileńskiego.